Brist på gröna bränslen inom sjöfarten nödvändiggör användning av flytande naturgas

Fartyg


Europeiska kommissionen anser att användning av flytande naturgas (LNG) är en nödvändig övergångslösning i brist på grönare maritima bränslen. Miljörörelsen är kritisk till att LNG ingår i kommissionens arbete för en grönare sjöfart.

Miljörörelsen har framfört kritik mot att LNG är en del av FuelEU Maritime-lagstiftningen som syftar till att öka användningen av gröna bränslen inom sjöfartssektorn. De hävdar att användningen av LNG kommer att fördröja införandet av verkligt koldioxidsnåla bränslen och bygga in ett beroende av det fossila drivmedlet naturgas.

En snabb övergång till elektrobränslen och avancerade biobränslen är dock orealistiskt utifrån naturresurshänsyn enligt en talesperson för kommissionen. "Vi måste vara medvetna om de begränsningar som industrin verkar inom, och just nu är sanningen att vi fortfarande har väldigt lite förnybar energi och väte eller kolsyrade energiformer tillgängliga i Europa," sade talespersonen i samband med en konferens om grön innovation inom maritim sektor.

De allra flesta deltagare på konferenser verkade i alla fall överens om vikten av ett teknikneutralt angreppssätt för att minska sjöfartens klimatpåverkan.

Källa: Euractiv.com