Busschaufför i turistbuss Foto: Mostphotos

Kommissionen föreslår att regelverket för kör- och vilotider för busstrafik som körs som beställningstrafik ska anpassas så att de bättre motsvarar karaktären hos denna typ av trafik. Det betyder att kör- och vilotider ska kunna fördelas på ett mer flexibelt vis.

Förare inom beställningstrafiken har en annan arbetsrytm i jämförelse med bussar i linjetrafik. Beställningstrafiken karaktäriseras av tydliga säsongsvariationer och varierande körsträckor beroende på passagerarnas turistaktiviteter. De nya reglerna syftar till ökad flexibilitet och till att säkerställa att internationella och inhemska passagerartransporter i beställningstrafik behandlas lika.

Källa: Road Transport: Commission proposes to adapt rules on driving and rest times for drivers of occasional bus and coach services (europa.eu)