Passagerarfartyg Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos


Delar av sjöfartsnäringen har krokat arm med kampanjmakare för miljövänligare transporter i ett försök att påverka Europeiska kommissionen att förorda användningen av grön vätgas och ammoniak i den pågående revideringen av regleringen av maritimt bränsle.

I ett brev till Kommissionären Franz Timmermans konstateras att bland potentiella alternativa bränslen för sjöfart är grödbaserade biobränslen mer skadliga än fossila bränslen och avancerade biobränslen är begränsade av tillgången på hållbara råvaror. Bland undertecknarna återfinns det danska rederiet DFDS, belgiska CMB, Norges Torvald Klaveness, schweiziskt baserade Viking Cruises, tillsammans med Lloyd's Register, lobbygruppen Hydrogen Europe och Transport & Miljö (T&E).

För att rättfärdiga stora investeringar i vätgas och ammoniakanläggningar måste den europeisk sjöfartspolitiken sända en tydlig signal till de potentiella investerarna genom att fokusera på dessa gröna bränslen menar undertecknarna av brevet.

Kommissionen startade för ett år sedan ett initiativ för att uppmuntra användningen av koldioxidsnåla bränslen i sjöfarten, vilket förväntas resultera i ett lagstiftningsförslag i slutet av månaden. Det finns också planer på att utvidga EU:s system för handel med utsläppsrätter till att omfatta sjöfartssektorn.

Källa: Endseurope

 


Styrmedel för sjöfartens klimatomställning

Denna promemoria om styrmedel för sjöfarten är en del av Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den...

Nya regler ska öka säkerheten för passagerarfärjor

Europeiska kommissionens har presenterat nya regler för att öka säkerheten på färjor. Förslaget syftar till att skydda...

Eldrivna fartyg och land- och laddström för sjöfarten utreds

Trafikanalys har fått två uppdrag av regeringen som handlar om en ökad elektrifiering inom sjöfarten. Ett uppdrag handlar om at...