Restriktioner för båttrafiken på Rhen för andra året i rad

Ett lastfartyg

Förra sommaren stoppades båttrafiken på Rhen för första gången i mannaminne. Denna sommar infördes restriktioner för större båtar att trafikera floden som är en av Europas viktigaste inre vattenvägar. De ekonomiska konsekvenserna för näringslivet är betydande.

Vattenståndet i Rhen har sjunkit åtminstone sedan mitten av 1980-talet även om säsongsvariationerna är stora. En bidragande orsak är att glaciärerna vid Rhens källflöde har minskat till den grad att tillflödet till floden också minskat.

Rhen är Europas viktigaste vattenväg och sträcker sig från industrialiserade delar av Schweiz, Tyskland och Nederländerna innan den når havet vid Rotterdam. Det är en viktig transportväg för råvaror som kol och järnmalm, men också för bildelar och kemiska produkter. Förra årets avbrott av båttrafiken anses ha bidragit till Tysklands svaga ekonomiska utveckling.

Det låga vattenståndet två år i rad har fått flera stora företag att vidta olika åtgärder för att ha beredskap om det låga vattenståndet blir långvarigt. Det kan handla om att köpa in mindre båtar eller försäkra sig om att ha tillgång till tillräcklig järnvägs- eller lastbilskapacitet.

Källa: EndsEurope och Bloomberg.com 


Hamnar i fokus - beskrivning och analys av hamnbranschen


Trafikanalys har tagit fram ett kunskapsunderlag som kan vara till nytta i det transportpolitiska utvecklingsarbetet inom...

Världens största elfärja tas i drift i Danmark


En helt elektrisk färja genomförde sin jungfruresa mellan två öar i Danmark. Elektriska fartyg är ett sätt för sjöfarten att mö...

Kommissionen publicerar siffror över koldioxidutsläpp från sjöfarten i Europa


Kommissionen har publicerat siffror över utsläppen från nästan 11 000 fartyg som trafikerade europeiska vatten under 2018....