Restriktioner för båttrafiken på Rhen för andra året i rad

Ett lastfartyg

Förra sommaren stoppades båttrafiken på Rhen för första gången i mannaminne. Denna sommar infördes restriktioner för större båtar att trafikera floden som är en av Europas viktigaste inre vattenvägar. De ekonomiska konsekvenserna för näringslivet är betydande.

Vattenståndet i Rhen har sjunkit åtminstone sedan mitten av 1980-talet även om säsongsvariationerna är stora. En bidragande orsak är att glaciärerna vid Rhens källflöde har minskat till den grad att tillflödet till floden också minskat.

Rhen är Europas viktigaste vattenväg och sträcker sig från industrialiserade delar av Schweiz, Tyskland och Nederländerna innan den når havet vid Rotterdam. Det är en viktig transportväg för råvaror som kol och järnmalm, men också för bildelar och kemiska produkter. Förra årets avbrott av båttrafiken anses ha bidragit till Tysklands svaga ekonomiska utveckling.

Lågt vattenstånd tvingar fram olika åtgärder

Det låga vattenståndet två år i rad har fått flera stora företag att vidta olika åtgärder för att ha beredskap om det låga vattenståndet blir långvarigt. Det kan handla om att köpa in mindre båtar eller försäkra sig om att ha tillgång till tillräcklig järnvägs- eller lastbilskapacitet.

Källa: EndsEurope och Bloomberg.com