""

EU:s fond för ett sammanlänkat Europa fördelar nära 189 miljoner Euro till 26 projekt som bidrar till grön mobilitet. I Sverige har projektet ”the Bothnia heavy duty hydrogen corridor” erhållit drygt 8 miljoner Euro.

Stödet syftar till att bidra till ett transportsystem som är miljömässigt hållbart och ligger i linje med målsättningarna i EU:s ”green deal”. Projekten sträcker sig från installation av elektriska laddstationer längs det europeiska TEN-T-vägnätet till utbyggnad av vätgastankstationer för bilar, lastbilar och bussar och elektrifiering av marktjänster för flygplan. Utlysningen är fortsatt öppen med ytterligare stoppdatum med jämna mellanrum. Nästa stoppdatum är den 13 april 2023.

I Sverige tilldelades projektet ”the Bothnia heavy duty hydrogen corridor” drygt 8 miljoner Euro för att leverera sex vätgasstationer och två elektrolysörer som kommer att förlita sig på förnybar energi från lokala källor för att leverera grönt väte längs TEN-T-vägarna i norra Sverige.

Källa: Alternative fuels infrastructure: €189 million in EU funding for projects supporting greener mobility (europa.eu)