""

Kommissionens förslag syftar till att öka trafiksäkerheten i unionen och har hämtat inspiration från system som gäller i medlemsstaterna. Vidare föreslås att ett digitalt körkort ska införas och flera åtgärder för att trafiksäkerhetsregler ska kunna beivras över gränser. I Sverige har förslaget fått uppmärksamhet för att det innehåller ny reglering kring A-traktorer.

Följande förslag syftar till att öka trafiksäkerheten:

  • Prövotid på minst två år för personer med nytaget körkort.
  • Nolltoleransregel för rattfylleri.
  • Möjlighet att köra upp och börja köra bilar och lastbilar från 17 års ålder tillsammans med erfaren förare för att få körerfarenhet.
  • Anpassning av förarutbildningen och proven för att bättre förbereda förarna på oskyddade trafikanters närvaro på vägarna.
  • Införande av en mer riktad bedömning av medicinsk lämplighet som tar hänsyn till framstegen inom medicinsk behandling av sjukdomar som exempelvis diabetes.

Kommissionen föreslår även nya regler för att köra A-traktor. Idag är det möjligt för 15-åringar att köra A-traktar med AM-behörighet för mopeder. Kommissionens förslag innebär att 16-åringar behöver ta ett körkort som motsvarar B1-behörighet för att köra A-traktor. Det förslaget har fått kritik från framför allt landsbygden där A-traktorerna anses vara särskilt viktiga på grund av långa avstånd.

Förslaget att införa ett digitalt körkort ska göra det lättare att ersätta, förnya eller byta ut ett körkort eftersom allt kan skötas online.

Åtgärderna för att beivra trafiksäkerhetsregler över gränserna består av tre delar:

  • Berörda myndigheter ges åtkomst till nationella körkortsregister.
  • Stärkt roll för de etablerade nationella kontaktpunkterna för att underlätta deras samarbete med myndigheter som utreder brott.
  • Utöver fortkörning och rattfylleri ska flera trafikbrott ska beivras gränsöverskridande.

Källa: Uppdaterade körkortskrav (europa.eu)

EU-kommissionen bjuder in till samråd om nya körkortsregler - North Sweden