Både ökad konkurrens och samarbete mellan flyg och tåg

Tåg i rörelseoskärpa

Eurostar lanserar möjligheten att åka utan byte mellan Amsterdam och London i ett försök att ytterligare trappa upp konkurrensen med kortdistansflyget. Tågets restid uppgår till fyra timmar. Det finns också exempel på att flyg och tåg samarbetar för att ge kunderna flera alternativ att välja mellan på kortare resor.

Lanseringen av direktlinjen har fördröjts i väntan på en överenskommelse gällande frågor kring gränskontroll. Nu har Centralstationen i Amsterdam utrustats med en särskild avgångsterminal och gränskontroller, så att passagerare sömlöst kan resa ut från Schengenområdet. Inledningsvis kommer trafiken vara begränsad till två dagliga avgångar.

Eurostar hoppas kunna konkurrera lika framgångsrikt med flyget som på linjen mellan Paris och London. Enligt uppgifter från 1996 erbjöd flygbolagen 4,8 miljoner platser per år mellan de två huvudstäderna. Förra året var det bara 2,7 miljoner platser, vilket innebär en minskning med 55%.

Det nederländska flygbolaget KLM har uppmuntrat till tågresande mellan Amsterdam och Paris genom att låta passagerare resa med tåg på biljetter utställda genom flygbolaget. Det ligger också i linje med företagets strategi att satsa på de mer lönsamma långdistanslinjerna.

Källa: Euractiv.com 


Sänkt moms på järnvägsbiljetter i Tyskland


Den tyska regeringen har sänkt momsen på järnvägsbiljetter från 19 till 7 procent för långväga resor (över 50 km). Det betyder...

Infrastrukturförvaltare beskriver hur de kan bidra till sänkta koldioxidutsläpp


I en ny rapport beskriver infrastrukturförvaltarna hur de kan arbeta för att minska koldioxidutsläppen från järnvägen. Det peka...

Remissvar på promemorian "Fjärde järnvägspaketet"


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian "Fjärde järnvägspaketet". Här lämnas förslag till hur EU:s sex rättsakt...