Miljörapport uppmanar EU till att påskynda åtgärder

""

En rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) pekar på att en drastisk riktningsändring krävs för att uppfylla även befintliga politiska mål. Enligt EEA är detta den mest omfattande miljöbedömning som genomförts på Europa.

Rapporten uppmanar alla europeiska länder, ledare och beslutsfattare att använda nästa årtionde till att radikalt öka och påskynda åtgärder för att kunna uppnå sina medel- och långsiktiga miljöpolitiska mål för att undvika irreversibel förändring och skada.

Det är fortfarande möjligt att uppnå Europas koldioxid- och hållbarhetsvision. Rapporten beskriver sju nyckelområden där djärva åtgärder krävs för att EU ska uppnå sina mål för 2030 och 2050.

  • Inse potentialen i befintlig miljöpolitik. Att genomföra befintlig politik skulle ta EU en bra bit mot att uppnå sina miljömål fram till 2030.
  • Låt hållbarhet vara ramverket för all politikutveckling.
  • EU ska använda sitt diplomatiska och ekonomiska inflytande för att främja antagandet av ambitiösa internationella avtal.
  • Främja innovation och spridning av nya sätt att tänka till hela samhället.
  • Öka investeringarna och omorientera finanssektorn för att stödja hållbara projekt och företag. Detta kräver investeringar i framtiden genom att utnyttja offentliga medel till fullo för att stödja innovation och naturbaserade lösningar, upphandla hållbart och ge särskilt stöd till utsatta regioner och sektorer.
  • Hantera risker och säkerställ en socialt accepterad övergång till ett hållbart samhälle.
  • Bygg upp mer kunskap och ”know-how”. Detta medför ytterligare fokus på att förstå systemen som driver miljöbelastning, vägar till hållbarhet, lovande initiativ och hinder för förändring.

Källa: EndsEurope och Europeiska miljöbyrån


Uppdrag om styrmedel för transportsektorn


Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa...

Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...

Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...