Foto:Mostphots/Mikael Månsson Lagström


Det europeiska järnvägsåret syftar till att lyfta fram fördelarna med järnväg som ett hållbart, smart och säkert transportmedel. 

En mängd olika aktiviteter kommer att sätta järnvägen i rampljuset under hela 2021 över hela kontinenten, för att uppmuntra användningen av järnväg av både medborgare och företag och för att bidra till målet om ett klimatneutralt EU senast 2050. Bakgrunden till initiativet är att Kommissionen önskar öka järnvägens andel av transportarbetet som en del i att uppfylla unionens målsättning om klimatneutralitet senast år 2050.

Kommissionen har sjösatt en hemsida som visar olika aktiviteter som kommer att ske under järnvägsåret. Olika evenemang, projekt och aktiviteter i hela EU kommer att belysa järnvägens många dimensioner - från Europas världsledande, innovativa järnvägsindustri till järnvägens roll i europeisk kultur och kulturarv, dess betydelse för att hålla ihop regioner, människor och företag, dess del i hållbar turism, liksom dess engagemang i EU:s förbindelser med grannländer.

Källa: EU-kommissionen