""

Europeiska unionen har satt en gräns på 95g koldioxid/km i genomsnitt för nya fordon 2021, men ett år före tidsfristen når inte tillverkarna längre än 122g/km. Biltillverkare som inte når målet riskerar böter.

År 2019 var det genomsnittliga koldioxidavtrycket för nya personbilar registrerade i Frankrike stabilt jämfört med 2018 (122g/km). Värre är att vissa märken registrerar betydande ökningar och har i vissa fall överskridit detta genomsnitt.

Av 33 utvärderade märken ökade utsläppen från 13 tillverkare. Det gäller bland annat Renault vars genomsnittliga utsläpp ökade med tre gram till 110g/km och Dacia som ökade sina genomsnittliga utsläpp till 119g/km. Fiat noterade en ökning med fyra gram per kilometer till 122g/km från 2017 till 2019. Liknande ökningar uppvisas av Jeep och Alfa Romeo. I premiumsegmentet kan det noteras att Mercedes-Benz ökade från 122g/km 2017 till 128 g/km 2019. Även BMW och Audi uppvisar en utveckling bort från målsättningen.

Flera faktorer ligger bakom utvecklingen. De viktigaste är en minskad marknadsandel för dieselbilar och stadsjeepars ökande popularitet.

Försäljningen av elektrifierade fordon ökar

Det finns fortfarande ett visst hopp kvar, eftersom köp av elektrifierade fordon fortsätter att växa, med en försäljningsökning på 18% för hybrider, som nu står för nära 6% av marknaden. Även om helt elektriska fordon fortfarande bara står för bara 2% av Frankrikes hela fordonsflotta. Dessa resultat är uppmuntrande, men de räcker inte för att minska det genomsnittliga koldioxidavtrycket för att uppfylla EU: s mål. Men eftersom antalet nya elbilsmodeller som finns tillgängliga på marknaden förväntas öka drastiskt i år återstår det att se om detta kan vara tillräckligt för att uppfylla EU: s standarder.

Källa: Euractiv.com