""


Skåpbilar är EU:s snabbast växande källa till utsläpp från vägtransportsektorn och med ökat intresse för hemleveranser väntas försäljningen öka. Enligt en rapport från den gröna tankesmedjan Transport and Environment har utsläppen av koldioxid från nya skåpbilar inte minskat under de senaste tre åren.

Skåpbilar står för 13 procent av koldioxidutsläppen från vägtransporterna inom EU och koldioxidutsläppen från dessa fordon har ökat med 58 procent sedan 1990. Under samma period har koldioxidutsläppen från bilar och lastbilar ökat med cirka 20 procent. Försäljningen av skåpbilar väntas öka till följd av ett växande intresse för hemleveranser, vilket gör det akut att förbättra fordonskategorins utsläppsprestanda.

I rapporten konstateras att nuvarande reglering av koldioxidutsläpp från skåpbilar är för svag för att tvinga fram en ökad elektrifiering av skåpbilsmarknaden. Under 2020 var enbart 2 procent av försäljningen av nya skåpbilar inom EU elektriska, vilket kan jämföras med 11 procent för personbilar (inklusive plug-in-hybrider).

Om EU:s mål om klimatneutralitet 2050 ska kunna nås görs bedömningen att skåpbilar med förbränningsmotorer inte kan säljas efter år 2035. För att komma dit krävs, enligt rapporten, en kombination av hårdare utsläppskrav och tydliga målsättningar gällande skåpbilar med nollutsläpp.

Källa: Transport & Environment