""


Skåpbilar är EU:s snabbast växande källa till utsläpp från vägtransportsektorn och med ökat intresse för hemleveranser väntas försäljningen öka. Enligt en rapport från den gröna tankesmedjan Transport and Environment har utsläppen av koldioxid från nya skåpbilar inte minskat under de senaste tre åren.

Skåpbilar står för 13 procent av koldioxidutsläppen från vägtransporterna inom EU och koldioxidutsläppen från dessa fordon har ökat med 58 procent sedan 1990. Under samma period har koldioxidutsläppen från bilar och lastbilar ökat med cirka 20 procent. Försäljningen av skåpbilar väntas öka till följd av ett växande intresse för hemleveranser, vilket gör det akut att förbättra fordonskategorins utsläppsprestanda.

I rapporten konstateras att nuvarande reglering av koldioxidutsläpp från skåpbilar är för svag för att tvinga fram en ökad elektrifiering av skåpbilsmarknaden. Under 2020 var enbart 2 procent av försäljningen av nya skåpbilar inom EU elektriska, vilket kan jämföras med 11 procent för personbilar (inklusive plug-in-hybrider).

Om EU:s mål om klimatneutralitet 2050 ska kunna nås görs bedömningen att skåpbilar med förbränningsmotorer inte kan säljas efter år 2035. För att komma dit krävs, enligt rapporten, en kombination av hårdare utsläppskrav och tydliga målsättningar gällande skåpbilar med nollutsläpp.

Källa: Transport & Environment


En miljon laddbara personbilar 2025


År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var fem...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 


De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...

Webbinarium - Vägfordonens utveckling – nuläge och prognos till 2025


Var i landet finns de eldrivna vägfordonen, och hur kommer den svenska vägfordonsflottan att utveckla sig under de kommande tre...