Moldavien och länder på västra Balkan får ta del av fonden för ett sammanlänkat Europa

""

Ett nytt avtal ger Moldavien möjlighet att söka pengar ur fonden för ett sammanlänkat Europa för att bland annat förbättra infrastrukturen. Avtalet kan ses som ett stöd från EU till Moldavien som satts under stor press från Ryssland. Ett liknande avtal har tecknats med flera länder på västra Balkan, vilket kan ses som ett stöd till deras strävan om framtida medlemskap i unionen.

CEF (Connecting Europe Facillity) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa är en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T). Avtalet med EU kommer att göra det möjligt för Moldavien att söka medel ur CEF för projekt av gemensamt intresse inom transport, energi och digitala sfärer för att förbättra landets förbindelser med sina EU-grannar. Moldavien har drabbats hårt av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Avtalet med Moldavien kan ses som ett sätt för EU att föra landet närmare EU genom att landet förankras i de transeuropeiska nätverken.

På liknande sätt innebär avtalet mellan EU och, Montenegro, Bosnien-Hercegovina, Nordmakedonien och Serbien att transportnäten i västra Balkan kan integreras med TEN-T. Det bidrar också till att förbereda EU:s kandidatländer och potentiella kandidater för deras framtida anslutning till EU.

Källa: European Commission further integrates Moldova into EU Single Market through the Connecting Europe Facility for infrastructure funding (europa.eu)

Connecting Europe: Commission signs high-level agreements with Western Balkans to improve transport links (europa.eu)