Sänkt moms på järnvägsbiljetter i Tyskland

""

Den tyska regeringen har sänkt momsen på järnvägsbiljetter från 19 till 7 procent för långväga resor (över 50 km). Det betyder att numera gäller samma momssats oavsett resans längd. Åtgärden utgör en del av tyska regeringens åtgärdsplan för minskad klimatpåverkan.

Tysklands största järnvägsoperatör Deutsche Bahn (DB) räknar med att åtgärden ska resultera i en ökning med omkring fem miljoner passagerare. DB har dessutom minskat avgifterna för andra tjänster som är avsedda att göra tågresor mer attraktiva, inklusive avgifter för att ta cyklar på tåg, sätesreservation och det årliga BahnCard100-rabattkortet. Dessa åtgärder kommer samtidigt som den tyska regeringen har meddelat en investering på 86 miljarder euro i järnvägsnätet, det största i dess historia.

Samtidigt som resandet med järnväg ökar verkar antalet flygpassagerare minska. Den tyska flygplatsfederationen ADV säger att passagerare sjönk med 12% i november, den fjärde månaden i rad med en sådan minskning. Och de senaste siffrorna från Danmark visar en stagnation i antalet passagerare som använder danska flygplatser efter 10 år av oavbruten tillväxt. Vissa har spekulerat i att "flight shame", ett koncept som härrör från Sverige för att lyfta fram miljöpåverkan av flygning, har börjat påverka passagerarantalet.

Källa: Transport & Environment 


Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19


  Trafikanalys har tagit del av innehållet i promemorian "Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19" och...

Europaparlamentet godkänner överenskommelse om tågpassagerares rättigheter


Europeiska parlamentet har godkänt överenskommelsen med rådet om reviderade regler för tågresenärers rättigheter. Reglerna syft...