Kriterier för säkert resande ska ingå i en EU-strategi för turism

Flaggor utanför EU-parlamentet


EU-kriterier för säkra och hygieniska resor och ett gemensamt vaccinationsintyg ska ingå i en gemensam EU-strategi för turism enligt EU-parlamentet.

Enligt en resolution antagen av Europaparlamentet har covid-19 haft en stark negativ inverkan på turistsektorn i EU och 6 miljoner arbetstillfällen är hotade. Parlamentet efterlyser gemensamma kriterier för säkra resor för att medborgarna i EU ska våga resa igen. Dessa bör innehålla ett EU-hälso- och säkerhetsprotokoll för testning före avgång och fastställa att karantänskrav endast ska tillämpas som en sista utväg. Ett gemensamt vaccinationsintyg ska fungera som ett alternativ till PCR-test och karantänkrav enligt parlamentets resolution.

Källa: Europaparlamentet 

 


Uppdrag om styrmedel för transportsektorn


Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa...

Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...

Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...