Flaggor utanför EU-parlamentet


EU-kriterier för säkra och hygieniska resor och ett gemensamt vaccinationsintyg ska ingå i en gemensam EU-strategi för turism enligt EU-parlamentet.

Enligt en resolution antagen av Europaparlamentet har covid-19 haft en stark negativ inverkan på turistsektorn i EU och 6 miljoner arbetstillfällen är hotade. Parlamentet efterlyser gemensamma kriterier för säkra resor för att medborgarna i EU ska våga resa igen. Dessa bör innehålla ett EU-hälso- och säkerhetsprotokoll för testning före avgång och fastställa att karantänskrav endast ska tillämpas som en sista utväg. Ett gemensamt vaccinationsintyg ska fungera som ett alternativ till PCR-test och karantänkrav enligt parlamentets resolution.

Källa: Europaparlamentet 

 


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...