Flaggor utanför EU-parlamentet


EU-kriterier för säkra och hygieniska resor och ett gemensamt vaccinationsintyg ska ingå i en gemensam EU-strategi för turism enligt EU-parlamentet.

Enligt en resolution antagen av Europaparlamentet har covid-19 haft en stark negativ inverkan på turistsektorn i EU och 6 miljoner arbetstillfällen är hotade. Parlamentet efterlyser gemensamma kriterier för säkra resor för att medborgarna i EU ska våga resa igen. Dessa bör innehålla ett EU-hälso- och säkerhetsprotokoll för testning före avgång och fastställa att karantänskrav endast ska tillämpas som en sista utväg. Ett gemensamt vaccinationsintyg ska fungera som ett alternativ till PCR-test och karantänkrav enligt parlamentets resolution.

Källa: Europaparlamentet 

 


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...