Flaggor utanför EU-parlamentet


EU-kriterier för säkra och hygieniska resor och ett gemensamt vaccinationsintyg ska ingå i en gemensam EU-strategi för turism enligt EU-parlamentet.

Enligt en resolution antagen av Europaparlamentet har covid-19 haft en stark negativ inverkan på turistsektorn i EU och 6 miljoner arbetstillfällen är hotade. Parlamentet efterlyser gemensamma kriterier för säkra resor för att medborgarna i EU ska våga resa igen. Dessa bör innehålla ett EU-hälso- och säkerhetsprotokoll för testning före avgång och fastställa att karantänskrav endast ska tillämpas som en sista utväg. Ett gemensamt vaccinationsintyg ska fungera som ett alternativ till PCR-test och karantänkrav enligt parlamentets resolution.

Källa: Europaparlamentet