Europeiskt ”vaccinpass” framtaget

""


Det digitala gröna intyget är ett bevis på att en person är vaccinerad mot covid-19, har fått ett negativt testresultat eller har tillfrisknat från covid-19. Resebranschen hoppas att vaccinpasset ska vara en hävstång som sätter fart på resandet.

Kommissionen har lagt fram ett förslag om ett digitalt grönt intyg som ska underlätta säker och fri rörlighet under pandemin. Det kommer att vara kostnadsfritt och finnas både digitalt och på papper, och det kommer att innehålla en QR-kod som garanterar intygets säkerhet och äkthet. Intyget bevisar att en person är vaccinerad mot covid-19, har fått ett negativt testresultat eller har tillfrisknat från covid-19. Medlemsländerna kommer även i fortsättningen att ha ansvaret för att besluta vilka undantag från de folkhälsorelaterade restriktionerna som resenärerna kan få, men de måste tillåta samma undantag för alla resenärer som har ett digitalt grönt intyg. Kommissionen har utlovat stöd till medlemsländerna för det tekniska genomförandet.

Intyget kommer att vara giltigt inom hela EU och även kunna användas av Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Förslaget måste antas av Europaparlamentet och Europeiska rådet innan det kan träda i kraft.

I parlamentet har det digitala gröna intyget mötts med blandade reaktioner. Vissa ser det som en möjlighet att börja återgå till den fria rörligheten som rådde mellan medlemsstaterna före covid-19-pandemin. Andra tycker att förslaget väcker frågor om dataskydd och är oroade för hur Schengensamarbetet påverkas.

Källa: EU-kommissionen - Theparliamentmagazine.eu