Europeiskt ”vaccinpass” framtaget

""


Det digitala gröna intyget är ett bevis på att en person är vaccinerad mot covid-19, har fått ett negativt testresultat eller har tillfrisknat från covid-19. Resebranschen hoppas att vaccinpasset ska vara en hävstång som sätter fart på resandet.

Kommissionen har lagt fram ett förslag om ett digitalt grönt intyg som ska underlätta säker och fri rörlighet under pandemin. Det kommer att vara kostnadsfritt och finnas både digitalt och på papper, och det kommer att innehålla en QR-kod som garanterar intygets säkerhet och äkthet. Intyget bevisar att en person är vaccinerad mot covid-19, har fått ett negativt testresultat eller har tillfrisknat från covid-19. Medlemsländerna kommer även i fortsättningen att ha ansvaret för att besluta vilka undantag från de folkhälsorelaterade restriktionerna som resenärerna kan få, men de måste tillåta samma undantag för alla resenärer som har ett digitalt grönt intyg. Kommissionen har utlovat stöd till medlemsländerna för det tekniska genomförandet.

Intyget kommer att vara giltigt inom hela EU och även kunna användas av Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Förslaget måste antas av Europaparlamentet och Europeiska rådet innan det kan träda i kraft.

I parlamentet har det digitala gröna intyget mötts med blandade reaktioner. Vissa ser det som en möjlighet att börja återgå till den fria rörligheten som rådde mellan medlemsstaterna före covid-19-pandemin. Andra tycker att förslaget väcker frågor om dataskydd och är oroade för hur Schengensamarbetet påverkas.

Källa: EU-kommissionen - Theparliamentmagazine.eu

 


Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...

Utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa


En ny utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting European Facility, CEF) som omfattar 7 miljarder Euro rikta...

Yttrande över förslag till ändring av EU ETS direktiv 2003/87/EG inklusive flyg, beslut (EU) 2015/1814 angående marknadsstabilitetsreserven och förordning (EU) 2015/757 angående MRV


Materialet som remissen omfattar är omfångsrikt och inte helt lättöverskådligt. Trafikanalys lyfter i remissvaret därför fram e...