Undantagsregler införs på transportområdet mot bakgrund av kriget i Ukraina

Händer på lastbilsratt


Europeiska kommissionen uppmuntrar medlemsstaterna att införa flera undantagsbestämmelser för att transporterna inom unionen ska fortsätta att rulla smidigt i så hög utsträckning som möjligt trots kriget i Ukraina. Flera undantagsbestämmelser införs också för att underlätta för hjälpsändningar och flyktingtransporter.

När det gäller vägtransporter förslår kommissionen följande förändringar:

  • Förarkort och färdskrivare: Kriget gör det svårt för ukrainska förare att återvända till hemlandet för att förnya förarkort som löper ut. Andra förare kanske inte kan få ett förarkort utfärdat av orsaker utanför deras kontroll som exempelvis att den nationella utfärdarmyndigheten i Ukraina inte fungerar som vanligt. Mot bakgrund av de exceptionella förutsättningarna kan EU:s medlemsstater bevilja dessa förare ett tillfälligt förarkort.
  • Kör och vilotider: Transport av basförnödenheter till Ukraina och transport av ukrainska flyktingar till EU:s medlemsstater kan betraktas som nöd- och räddningsinsatser enligt artikel 3 i förordning (EG) 561/2006. Dessa typer av transporter är undantagna från bestämmelser om körtider, raster och viloperioder.
  • Vägavgifter: Medlemsstater ges möjligheten att sänka eller införa undantag från vägavgifter för fordon som genomför humanitära transporter till och från Ukraina.
  • Marknadsregler: Kommissionen anser att det inte behövs något gemenskapstillstånd eller transporttillstånd för att transportera läkemedel, utrustning och andra artiklar som krävs för medicinsk vård till Ukraina eller ukrainska flyktingar.

Källa: EU-kommissionen