""


Europaparlamentet och medlemsstaterna har nått en preliminär överenskommelse gällande EU:s digitala covidbevis. Förhoppningen är att detta ska bidra till att underlätta för den fria rörligheten under pandemin och ge ökade intäkter från turism.

Covidbeviset kan fås både i digitalt format eller som pappersintyg. Intyget bevisar att innehavaren har vaccinerats mot coronaviruset, alternativt att individen i fråga har ett negativt testresultat eller återhämtat sig från tidigare covid-19-sjukdom. I praktiken kommer det att handla om tre olika intyg. Ett gemensamt EU-ramverk kommer att göra det möjligt för medlemsländerna att utfärda intygen som sedan kommer att accepteras i andra EU-länder.

Europeiska kommissionen har lovat att anslå minst 100 miljoner Euro för att möjliggöra att tester ska vara både tillgängliga och överkomligt prissatta. I överenskommelsen uppges också att medlemsstaterna inte bör införa ytterligare reserestriktioner med anledning av pandemin såvida ”detta inte är nödvändigt och proportionerligt för att skydda folkhälsan”.

Den preliminära överenskommelsen kommer nu att läggas fram för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter den 26 maj samt för godkännande i plenum och i rådet. Om den godtas av hela utskottet kommer den att läggas fram för antagande i plenum under den första plenarsessionen i juni (7–10 juni).

Källa: Euractiv och Europaparlamentet