Tjeckiska ordförandeskapet

Tjeckiska flaggan

Den 1 juli tog Tjeckien över ordförandeskapet i ministerrådet efter Frankrike. Under sitt ordförandeskap kommer de att fokusera på fem nära sammanlänkande prioriterade områden.

De medlemsländer som innehar ordförandeskapet har ett nära samarbete i en grupp om tre medlemsländer, en så kallad trio. Detta system infördes genom Lissabonfördraget 2009. Trion sätter upp långsiktiga mål och utarbetar en gemensam agenda med de ämnen och viktiga frågor som rådet ska ta upp under en 18-månadersperiod. På grundval av detta program utarbetar vart och ett av de tre länderna sitt eget mer utförliga 6-månadersprogram. Den nuvarande ordförandeskapstrion består av Frankrike, Tjeckien och Sverige. I januari 2023 tar Sverige över som ordförandeland.

Tjeckien kommer att fokusera på följande frågor:

  • Flyktingkrisen och Ukrainas återhämtning efter kriget.
  • Energitrygghet.
  • Stärkt europeisk försvarsförmåga och säkerhet i cyberrymden.
  • Den europeiska ekonomins strategiska motståndskraft.
  • De demokratiska institutionernas motståndskraft.

Tjeckiens miljöminister Anna Hubácková redogör för de gröna prioriteringarna under ordförandeskapet i en intervju med EndsEurope. Hon uppger att förhandlingarna kring klimatpaketet Fit for 55 kommer att hanteras som ett paket för att skapa en bra helhet. Kompromisser i en del av paketet kan kräva förändringar i andra delar för att helheten ska bli bra ur klimatperspektiv.

På frågan om energisäkerhet ges företräde över energiomställning i skuggan av Rysslands krig i Ukraina konstaterar miljöministern att före kriget ville vi förändra energimixen genom att byta ut kol mot gas under en övergångsperiod. Nu krävs ökat fokus på förnybara energikällor och beteendeförändringar hos medborgarna.

Källa:
https://sweden.representation.ec.europa.eu/news/det-tjeckiska-ordforandeskapet-2022-07-07_sv

https://www.endseurope.com/article/1791807/interview-environment-minister-anna-hubackova-expect-czech-presidency