""

Utsläppen av växthusgaser från EU är nästan tillbaka på prepandemiska nivåer enligt Eurostat.

Utsläppen av växthusgaser minskade snabbt när covidpandemin kom till Europa i början av 2020. Den totala minskningen i EU var sju procent. Utsläppen är nu nästan tillbaka på samma nivåer som innan pandemin. Första kvartalet 2019 släppte EU ut 1 035 miljoner ton koldioxid. Samma period 2022 var utsläppen 1 029 miljoner ton. Det är en skillnad på enbart 0,6 procent.

Eurostat uppger att ökningen beror på den ekonomiska återhämtningen efter coronapandemin.

Källa: Europaportalen


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...