""

Utsläppen av växthusgaser från EU är nästan tillbaka på prepandemiska nivåer enligt Eurostat.

Utsläppen av växthusgaser minskade snabbt när covidpandemin kom till Europa i början av 2020. Den totala minskningen i EU var sju procent. Utsläppen är nu nästan tillbaka på samma nivåer som innan pandemin. Första kvartalet 2019 släppte EU ut 1 035 miljoner ton koldioxid. Samma period 2022 var utsläppen 1 029 miljoner ton. Det är en skillnad på enbart 0,6 procent.

Eurostat uppger att ökningen beror på den ekonomiska återhämtningen efter coronapandemin.

Källa: Europaportalen


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...