""


Enligt preliminära data från Europeiska miljöbyrån har de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar som registrerats i EU, Island, Norge och Storbritannien 2020 minskat kraftigt jämfört med 2019 som en följd av att andelen elektriska fordon ökat i biltillverkarnas flottor.

De preliminära uppgifterna visar att de genomsnittliga utsläppen av koldioxid, mätt i laboratorietester, av de 11,6 miljoner nya personbilar som registrerades 2020 i EU, Island, Norge och Storbritannien minskade med 14,5 g CO2/km (-12%) jämfört med de genomsnittliga utsläppen som registrerades föregående år. Detta är den absolut största årliga minskningen av utsläpp sedan särskilda normer för koldioxidutsläpp infördes 2010.

Den främsta anledningen till denna kraftiga minskning av koldioxidutsläppen var ökningen av andelen registreringar av elfordon, som tredubblades, från 3,5 procent 2019 till över 11 procent 2020. Trots att marknaden för nya bilar krympt till följd av COVID-19-pandemin ökade ändå det totala antalet registrerade elbilar 2020, upp till över 1 miljon.

Källa: Europeiska miljöbyrån 

 


En miljon laddbara personbilar 2025


År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var fem...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 


De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...

Webbinarium - Vägfordonens utveckling – nuläge och prognos till 2025


Var i landet finns de eldrivna vägfordonen, och hur kommer den svenska vägfordonsflottan att utveckla sig under de kommande tre...