""

Förra årets utsläpp inom EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) visar de mest betydande årliga utsläppsminskningarna sedan ETS lanserades år 2005. Den främsta orsaken är minskade koldioxidutsläpp från energisektorn.

De uppgifter som rapporterats av EU:s medlemsstater visar på en minskning av utsläppen med 15,5 procent 2023, jämfört med 2022 års nivåer. Med denna utveckling ligger ETS-utsläppen nu omkring 47 procent under 2005 års nivåer och är på god väg att nå målet 2030 med en minskning med 62 procent.

Den viktigaste drivkraften för den rekordhöga minskningen av utsläppen inom ETS har varit energisektorn, där utsläppen från elproduktion har minskat med 24 procent jämfört med 2022. Denna minskning beror på en avsevärd ökning av förnybar elproduktion (främst vindkraft och solenergi) på bekostnad av både kol och gas.

Källa: Record reduction of 2023 ETS emissions due largely to boost in renewable energy - European Commission (europa.eu)