Elbilar bättre än förbränningsmotorer även ur ett livscykelperspektiv

""

Europaparlamentet har finansierat en studie där utsläppen av koldioxid från elbilar med batteridrift respektive förbränningsmotorer jämförs ur ett livscykelperspektiv. Den visar att elbilar även ur ett livscykelperspektiv släpper ut mindre koldioxid än bilar med förbränningsmotorer. Hur stor denna skillnad är skiljer sig åt mellan olika länder.

Livscykelanalysen visar att en genomsnittlig batterielektrisk bil i nuläget släpper ut ungefär 60 procent mindre koldioxidekvivalenter i jämförelse med en konventionell bensinbil i ett genomsnittligt EU-land. År 2030 uppskattas minskningen av koldioxidekvivalenter uppgå till 78 procent och år 2050 till 86 procent.

Studiens slutsats är att det kommer att krävas beslut inom EU för att maximera fördelarna och minska riskerna med batterielektriska fordon. Inte minst efterfrågas en ambitiös agenda kring återvinning av fordonskomponenter (batterier) och forskning inom batteriteknik.

Källa: Environmental challenges through the life cycle of battery electric vehicle | Highlights | Supporting analyses | Committees | European Parliament (europa.eu)