Passagerare på båtdäck Foto Mostphotos/Trygve Finkelse


Europeiska kommissionens har presenterat nya regler för att öka säkerheten på färjor. Förslaget syftar till att skydda passagerare från översvämningar ombord efter en kollision. De nya reglerna innebär en anpassning av det europeiska regelverket till krav från Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

Förslaget gäller nybyggda fartyg och de som certifieras för att trafikera EU för första gången. Det är färjor med kapacitet att transportera fler än 1 350 personer som ska tillämpa de internationellt överenskomna säkerhetskraven. För färjor som transporterar färre än 1 350 personer i europeiska vatten kommer också stränga krav gälla, krav som går utöver de som tillämpas i andra delar av världen.

RoRo-fartyg spelar en viktig roll för att koppla samman maritima områden inom EU och med grannländerna. Cirka 1 100 ro-ro-passagerarfartyg som seglar under EU-flagg tillhandahåller tjänster till EU:s hamnar och transporterar miljontals passagerare varje år, tillsammans med flera hundra färjor som flaggas i andra länder.

Färjor är särskilt utsatta för översvämningar eftersom de har stora däck för att transportera fordon. Det är därför, med utgångspunkt i Internationella sjöfartsorganisationens konvention för säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS), det föreslagna direktivet om stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg definierar specifika kriterier för att säkerställa att de hålla sig flytande, även när en kollision orsakar översvämning.

Källa: EU-kommissionen