Nattågens återkomst i Europa

Tåg i rörelseoskärpa

När den tyska tågjätten Deutsche Bahn upphörde med sina nattåg sågs det som ytterligare ett tecken på att nattågen saknade framtid. Nu finns flera tecken på att nattågstrafiken i Europa kommer att öka de närmaste åren.

För inte så länge sedan såg det ut som om Europas nattåg var på väg att sändas till historieböckerna - en anakronism kvar från tiden innan lågkostnadsflyget gjorde världen mycket "mindre". Deutsche Bahn började dra ner på sin nattågstrafik under 2014 och franska SNCF följde efter två år senare. Det konstaterades att nya höghastighetståg och lågkostnadsflyget kunde få passagerare till sina destinationer med gott om tid att tillbringa natten på ett hotell snarare än i en tågvagn. Det framstod som om konsumenterna röstat med fötterna, men när järnvägsoperatörerna började plocka bort nattågen krävde Europas medborgare att de skulle återvända.

Österrikes järnvägsoperatör ÖBB köpte Deutsche Bahns nattågsverksamhet och har sedan dess sett passagerarantalet växa i sådan utsträckning att ytterligare sovvagnar har köpts in för användning i slutet av 2022. Schweiziska SBB överväger att göra samma sak. Bokningarna på ÖBB:s nattåg har ökat med 11 procent det senaste året.

ÖBB kör, själv eller i samverkan med andra bolag, 26 nattåg till destinationer i länder som Italien, Tyskland, Schweiz, Kroatien och Polen. I januari öppnas den nya nattlinjen Wien–Bryssel och 2021 Wien–Amsterdam.

Källa: Europeanceo.com och Järnvägsnyheter.se.


Både ökad konkurrens och samarbete mellan flyg och tåg


Eurostar lanserar möjligheten att åka utan byte mellan Amsterdam och London i ett försök att ytterligare trappa upp konkurrense...

Sänkt moms på järnvägsbiljetter i Tyskland


Den tyska regeringen har sänkt momsen på järnvägsbiljetter från 19 till 7 procent för långväga resor (över 50 km). Det betyder...

Infrastrukturförvaltare beskriver hur de kan bidra till sänkta koldioxidutsläpp


I en ny rapport beskriver infrastrukturförvaltarna hur de kan arbeta för att minska koldioxidutsläppen från järnvägen. Det peka...