Nattågens återkomst i Europa

Tåg i rörelseoskärpa

När den tyska tågjätten Deutsche Bahn upphörde med sina nattåg sågs det som ytterligare ett tecken på att nattågen saknade framtid. Nu finns flera tecken på att nattågstrafiken i Europa kommer att öka de närmaste åren.

För inte så länge sedan såg det ut som om Europas nattåg var på väg att sändas till historieböckerna - en anakronism kvar från tiden innan lågkostnadsflyget gjorde världen mycket "mindre". Deutsche Bahn började dra ner på sin nattågstrafik under 2014 och franska SNCF följde efter två år senare. Det konstaterades att nya höghastighetståg och lågkostnadsflyget kunde få passagerare till sina destinationer med gott om tid att tillbringa natten på ett hotell snarare än i en tågvagn. Det framstod som om konsumenterna röstat med fötterna, men när järnvägsoperatörerna började plocka bort nattågen krävde Europas medborgare att de skulle återvända.

Österrikes järnvägsoperatör ÖBB köpte Deutsche Bahns nattågsverksamhet och har sedan dess sett passagerarantalet växa i sådan utsträckning att ytterligare sovvagnar har köpts in för användning i slutet av 2022. Schweiziska SBB överväger att göra samma sak. Bokningarna på ÖBB:s nattåg har ökat med 11 procent det senaste året.

ÖBB kör, själv eller i samverkan med andra bolag, 26 nattåg till destinationer i länder som Italien, Tyskland, Schweiz, Kroatien och Polen. I januari öppnas den nya nattlinjen Wien–Bryssel och 2021 Wien–Amsterdam.

Källa: Europeanceo.com och Järnvägsnyheter.se.


Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19


  Trafikanalys har tagit del av innehållet i promemorian "Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19" och...

Europaparlamentet godkänner överenskommelse om tågpassagerares rättigheter


Europeiska parlamentet har godkänt överenskommelsen med rådet om reviderade regler för tågresenärers rättigheter. Reglerna syft...