""

Europaparlamentet stödjer förslaget om att tillåta längre och tyngre lastbilar på EU:s vägar. Förslaget innehåller även bestämmelser om harmonisering av dessa lastbilar i gränsöverskridande trafik.

Parlamentet stödjer standardiseringen av regler för tyngre lastbilar i internationell trafik och samtidigt tillåta medlemsländer att ha tyngre lastbilar på sina vägar. Förslaget innehåller även incitament för företag att byta till lågemissionsfordon under de kommande åren.

UETR som organiserar transportföretag pekade på att befintlig lagstiftning är fragmenterad när det gäller den maximalt tillåtna storleken på lastbilar i olika medlemsstater. Det får till följd att en last som kan passa i en lastbil i en medlemsstat kan behöva delas upp på flera lastbilar för att passera genom en annan medlemsstat, vilket skapar mer utsläpp av växthusgaser. Uttalandet får väl ses som ett stöd för ökad harmonisering av den gränsöverskridande trafiken.

Järnvägsorganisationer befarar att förslagen kommer att minska järnvägens konkurrenskraft och därmed öka andelen vägtransporter.

Kommissionens ursprungliga förslag handlade om att ökade fordonsdimensionerna skulle tillåtas enbart för elektrifierade fordon. De ökade fordonsdimensionerna skulle kompensera för batteriets vikt och storlek och därmed kunna ta lika mycket last som konventionella lastfordon. Nuvarande förslag ger även möjlighet för fossila fordon att bli både längre och tyngre, vilket kritiserats av miljörörelsen.