Konsumentgrupper besvikna på uppgörelse om tågresenärernas rättigheter

Tågkupe Foto Sten-Åke Stenberg, Mostphotos

 

Uppgörelse om tågresenärernas rättigheter lämnar konsumentgrupper besvikna, men Kommissionen pekar på att uppgörelsen innebär en ökad tydlighet för tågresenärer.

Efter tre års förhandlingar finns en provisorisk uppgörelse mellan Europeiska kommissionen, Europeiska rådet och Europaparlamentet gällande tågresenärers rättigheter. De uppdaterade reglerna syftar till att ge tågresenärer förstärkta rättigheter till kompensation vid förseningar, förbättrad tillgänglighet för resenärer med funktionshinder, möjlighet att transportera cykel på tåg och en mängd andra förmåner.

Enligt uppgörelsen ska 25 procent av biljettpriset återbetalas vid förseningar på 60 till 119 minuter. Vid en försening på två timmar ökar återbetalningskravet till 50 procent.

En betydelsefull kompromiss anses vara införandet av en ”force majeure” -klausul som undantar tågbolag från vissa skyldigheter vid extrema väderförhållanden, stora naturkatastrofer eller stora folkhälsokriser.

Konsumentgrupper är bland annat kritiska mot att resenärer som köpt biljetter till resrutter som involverar flera tågbolag riskerar att bli strandade vid förseningar då det inte går att köpa genomgående biljetter.

 

Källor:

Euroactiv

European Council


Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19


  Trafikanalys har tagit del av innehållet i promemorian "Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19" och...

Europaparlamentet godkänner överenskommelse om tågpassagerares rättigheter


Europeiska parlamentet har godkänt överenskommelsen med rådet om reviderade regler för tågresenärers rättigheter. Reglerna syft...