Bil på en väg på natten

En ny studie pekar på att ”smart” teknik har potential att begränsa trafikens klimatpåverkan och förbättra trafiksäkerheten. Avsaknad av harmoniserad lagstiftning mellan olika länder och brist på social acceptans förhindrar i nuläget en storskalig introduktion av den ”smarta” tekniken.

Europaparlamentets utskott för transport och turism har beställt en studie som ger en översikt av effekterna av ”smart mobilitet” på transportinfrastrukturen, trafiken och samhället. De mest lovande applikationerna uppges vara:

  • Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS)
  • Connected Cooperative Automated Mobility (CCAM)
  • Mobility as a Service (MaaS)
  • Self-organising Logistics (SoL)

De ”smarta” applikationerna förväntas ge fördelar för transportanvändarna genom att öka transporteffektiviteten och förbättra reseupplevelsen. Tekniken har också en potential att bidra till utsläppsminskningar, förbättrad trafiksäkerhet och minskad trängsel.

Den fulla effekten av Smart Mobility kommer dock att realiseras först på lång sikt. Det beror på att det krävs en kritisk massa av användare för att effektivitetsvinsterna ska uppnås, men också på att tekniken förbättras över tid och blir mer effektiv.

Ökad acceptans, utvecklandet av affärsmodeller, tillhandahållandet av en harminserad och säker infrastruktur för delning av data och att säkerställa interoperabilitet mellan olika länder är exempel på utmaningar som identifierades i studien.

 

Källa: European Parliament