Lika enkelt att ladda elbil som att tanka bensinbil i framtiden?

Laddstation Foto:Mostphotos

Europeiska parlamentet vill förenkla laddning av elfordon genom att göra betalterminaler för kredit- och betalkort obligatoriska vid alla laddstationer. Operatörerna av laddstationer varnar dock för att sådant krav på att bygga om befintliga laddstationer kan bromsa utbyggnaden av infrastrukturen.

Europaparlamentet önskar att kommissionen förslag till reglering av utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen kompletteras med en bestämmelse om att kortbetalning alltid ska vara ett möjligt alternativ. Parlamentet menar att det måste vara enkelt att använda laddstationer och att det inte är tillräckligt att bygga ut nätet av laddstationer. I nuläget saknas EU-reglering gällande betallösningar och det är upp till varje enskilt medlemsland att bestämma.

Europaparlamentet vill även att befintliga laddstationer som saknar möjlighet till kortbetalning ska byggas om för att möjliggöra detta. Medlemsstaterna, som för närvarande förhandlar med parlamentet för att hitta en kompromiss, varnar för detta och önskar hålla fast vid befintlig QR-kodlösning som minimikrav. Medlemsstaterna ser att det finns en risk för att operatörerna tar laddstationerna ur drift i stället för att uppgradera betallösningen. Operatörerna menar att en skyldighet att bygga om befintliga stationer riskerar att bromsa utbyggnaden av nya laddstationer.

Källa: Will paying for EV charging be as easy as refuelling petrol cars? – EURACTIV.com