Elbil som laddas

Batteridrift anses ofta vara olämplig för vissa typer av fordon, farkoster och transporter. Inte minst för riktigt stora fordon som ska dra tunga lass.

Den elektriska revolutionen pågår för fullt inom personbilssektorn och elbilarnas globala marknadsandel nådde 2 procent under 2018. Även inom busstrafiken gör eldrift stora inbrytningar. Nya utsläppsmål inom EU och ett löfte om att öka tillgången till laddinfrastruktur talar för att detta marknadssegment kommer att växa ytterligare.

Däremot pågår en debatt hur lämplig batteridrift är för lastbilar och ännu större farkoster såsom fartyg. Internationella vägtransportunionen (IRU) har exempelvis flera medlemmar som inte är övertygade om att batteridrift är lösningen på tunga fordons klimat- och miljöproblem.

Byggsektorn är till stor del beroende av tunga fordon och maskiner för sin verksamhet. Då det är svårt att minska utsläppen från exempelvis cementfabriker och stålproducenter utgör minskade utsläpp i transportledet ett attraktivt alternativ.

Dumper laddas var tredje dag

I ett schweiziskt stenbrott används en 45 ton tung dumper för att frakta råvaran till platsens bearbetningsanläggningar. Den behöver bara laddas en gång var tredje dag. Det möjliggörs genom att använda regenerativ bromsning under nedfärd för att sedan använda den resulterade kraften för att komma upp igen.

Många företrädare för luftfarten har tidigare uttryckt starkt tvivel angående elflyg på grund av att batteriernas vikt. I takt med att klimatfrågan blivit viktigare har dock utvecklingen av elflyget tagit fart och olika styrmedel används för att stödja denna utveckling. På Heathrow behöver inte elflygen betala några landningsavgifter och i Tyskland överväger regeringen att ge elflyget skattefrihet. Tekniken befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium och vi kommer sannolikt behöva vänta till år 2050 när det gäller flygplan för fler än 200 passagerare.

Formel-E har just avslutat sin femte säsong. Elracing börjar nå en större publik även om det fortfarande är långt till de åskådarskaror som Formel 1 kan uppbringa. Motorsport har varit en testbädd för flera tekniska uppdateringar, från fyrhjulsdrift och säkerhetsåtgärder till regenerativ bromsning och däckutveckling. Förhoppningsvis kan Formel-E bidra till elbilens utveckling.

Källa: Euractiv.com