""

En studie från tankesmedjan InfluenceMap pekar på att endast två av världens tolv stora biltillverkare planerar att producera tillräckligt många elektriska fordon för att uppnå parisavtalets miljömål.

Mer än hälften av alla nya fordon i världen som kommer från produktionslinjerna 2029 måste vara elektriska för att fordonsbranschen ska uppfylla målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius över förindustriella nivåer enligt en rapport från InfluenceMap. Av de undersökta biltillverkarna är det enbart två som kommer att nå målet.

Rapportens resultat pekar på att utformningen av transportpolitiken i olika länder och regioner påverkar takten i övergången bort från förbränningsmotorer som står för cirka 16 procent av de globala energirelaterade CO2-utsläppen, enligt FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar (IPCC). I Europeiska unionen, som har som mål att minska utsläppen av växthusgaser till 55 procent under 1990 års nivåer senast 2030, beräknas hälften av en biltillverkares fordon vara elektrisk år 2029. I USA, där normerna för bränsleutsläpp är mindre stränga, är den siffran enbart 4 procent.

 

Källa: https://www.euractiv.com/section/electric-cars/news/most-automakers-fall-short-on-climate-goals-report/


Överenskommelse om alternativ bränsleinfrastruktur

En provisorisk överenskommelse om förordningen om alternativ bränsleinfrastruktur (AFIR) har slutits mellan parlamentet och...

Parlamentet röstade för att minska EU:s utsläpp med 40 procent

Europeiska parlamentet antog den nya förordningen om ansvarsfördelning som innebär att utsläppsnivån minskas med 40 procent frå...

Kommissionen föreslår uppdatering av körkortskrav

Kommissionens förslag syftar till att öka trafiksäkerheten i unionen och har hämtat inspiration från system som gäller i...