""

En studie från tankesmedjan InfluenceMap pekar på att endast två av världens tolv stora biltillverkare planerar att producera tillräckligt många elektriska fordon för att uppnå parisavtalets miljömål.

Mer än hälften av alla nya fordon i världen som kommer från produktionslinjerna 2029 måste vara elektriska för att fordonsbranschen ska uppfylla målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius över förindustriella nivåer enligt en rapport från InfluenceMap. Av de undersökta biltillverkarna är det enbart två som kommer att nå målet.

Rapportens resultat pekar på att utformningen av transportpolitiken i olika länder och regioner påverkar takten i övergången bort från förbränningsmotorer som står för cirka 16 procent av de globala energirelaterade CO2-utsläppen, enligt FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar (IPCC). I Europeiska unionen, som har som mål att minska utsläppen av växthusgaser till 55 procent under 1990 års nivåer senast 2030, beräknas hälften av en biltillverkares fordon vara elektrisk år 2029. I USA, där normerna för bränsleutsläpp är mindre stränga, är den siffran enbart 4 procent.

 

Källa: https://www.euractiv.com/section/electric-cars/news/most-automakers-fall-short-on-climate-goals-report/


E-handel med förnuft


Nu är det sommar och allt ska hinnas med. Trädgården ska vårdas, vilket kräver rätt prylar. Kroppen ska tränas, vilket kräver...

Haverikommissionens säkerhetsutredningar och deras utfall


Trafikanalys har genomfört en utredning om utfallet av de säkerhetsutredningar som Statens haverikommission genomför. Utredning...

Möt Trafikanalys på Transportforum 2022


Den 16-17 juni genomförs Transportforum, Nordens största årliga konferens inom transportsektorn. Trafikanalys deltar i flera...