Aktivt resande är mer lovande än ny teknik

Cyklister i kö vid trafikljus Foto Roland Magnusson,Mostphotos

Att gå, cykla och åka kollektivt förblir de mest hållbara alternativen för rörlighet i städer enligt en ny rapport från Europeiska miljöbyrån EEA. Ny teknik har inte förmått rubba denna gamla sanning.

En ny rapport från EEA utvärderar hur gröna och hållbara transportmöjligheter för "första och sista milen" såsom cyklar, mopeder eller andra färdmedel för korta resor kan förändra rörlighetssystemet i städer. Rapporten bedömer också hur innovativa varuleveranser, inklusive användning av drönare, kan göra stadstransporter mer hållbara.

Rapporten pekar på att städer kan göra mycket för att underlätta tillgången till kollektivtrafik genom att skapa attraktiva urbana utrymmen som är väl anslutna till infrastruktur för kollektivtrafik och genom att göra promenader och cykling till och från hållplatser enklare och trevligare.

Appbaserade fordonsdelningssystem kan också ha fördelar, men rapporten pekar på studier som visar att deras påverkan på miljön inte alltid är positiv. Särskilt delningssystem för e-skoter verkar locka användare som annars skulle ha gått eller använt kollektivtrafik. Medan den direkta miljöpåverkan av användningen av delade e-skoter är försumbar, kan deras gröna referenser ifrågasättas av de betydande negativa effekterna som är förknippade med deras konstruktionsmaterial. På liknande sätt visar studier att appar för åkare som Uber eller Lyft gör lite för att minska utsläpp eller trängsel och faktiskt drar människor bort från kollektivtrafiken.

Andra innovationer som drönare och leveransrobotar verkar ha en oklar roll vad gäller miljöpåverkan. Enligt EEA skulle drönare enbart betjäna ett smalt segment av den logistiska marknaden.

Källa: Endseurope.com


Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...

Utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa


En ny utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting European Facility, CEF) som omfattar 7 miljarder Euro rikta...

Yttrande över förslag till ändring av EU ETS direktiv 2003/87/EG inklusive flyg, beslut (EU) 2015/1814 angående marknadsstabilitetsreserven och förordning (EU) 2015/757 angående MRV


Materialet som remissen omfattar är omfångsrikt och inte helt lättöverskådligt. Trafikanalys lyfter i remissvaret därför fram e...