Aktivt resande är mer lovande än ny teknik

Cyklister i kö vid trafikljus Foto Roland Magnusson,Mostphotos

Att gå, cykla och åka kollektivt förblir de mest hållbara alternativen för rörlighet i städer enligt en ny rapport från Europeiska miljöbyrån EEA. Ny teknik har inte förmått rubba denna gamla sanning.

En ny rapport från EEA utvärderar hur gröna och hållbara transportmöjligheter för "första och sista milen" såsom cyklar, mopeder eller andra färdmedel för korta resor kan förändra rörlighetssystemet i städer. Rapporten bedömer också hur innovativa varuleveranser, inklusive användning av drönare, kan göra stadstransporter mer hållbara.

Rapporten pekar på att städer kan göra mycket för att underlätta tillgången till kollektivtrafik genom att skapa attraktiva urbana utrymmen som är väl anslutna till infrastruktur för kollektivtrafik och genom att göra promenader och cykling till och från hållplatser enklare och trevligare.

Appbaserade fordonsdelningssystem kan också ha fördelar, men rapporten pekar på studier som visar att deras påverkan på miljön inte alltid är positiv. Särskilt delningssystem för e-skoter verkar locka användare som annars skulle ha gått eller använt kollektivtrafik. Medan den direkta miljöpåverkan av användningen av delade e-skoter är försumbar, kan deras gröna referenser ifrågasättas av de betydande negativa effekterna som är förknippade med deras konstruktionsmaterial. På liknande sätt visar studier att appar för åkare som Uber eller Lyft gör lite för att minska utsläpp eller trängsel och faktiskt drar människor bort från kollektivtrafiken.

Andra innovationer som drönare och leveransrobotar verkar ha en oklar roll vad gäller miljöpåverkan. Enligt EEA skulle drönare enbart betjäna ett smalt segment av den logistiska marknaden.

Källa: Endseurope.com


Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...