15 miljoner till Mittuniversitetets forskning om elbilar

""

Forskningsprojektet Drive vid Mittuniversitetet har tilldelats ett stöd på 15 miljoner av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för utveckling av framtidens elbilar.

Drive drivs av Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN och arbetar bland annat med att utveckla en ny typ av motor för elbilar och att forska på hur lagringskapaciteten i elbilsbatterier kan förbättras.

Ökad lagringskapacitet

En förbättrad lagringskapacitet handlar både om att öka lagringskapaciteten i litiumjonbatterier men också om hur superkondensatorer kan användas för elbilar.

Källa: EU-kommissionen