Fordon ska bli enklare att återvinna

"" Foto:Mostphotos

Europeiska kommissionen vill göra fordon enklare att återvinna, vilket ska ske genom nya designregler som ska underlätta återvinningen av värdefulla material och samtidigt driva på för ökad användning av återvunnet innehåll i produktionen av bilar.

Ungefär 6 miljoner bilar når slutet av sin livslängd varje år i EU, och en del av det värdefulla materialet som finns i dem går till spillo. Ett av lagens primära mål är att säkerställa att dessa råvaror som exempelvis plast, stål och aluminium finns kvar i den europeiska tillverkningsindustrin. I förslaget återfinns bland annat ett krav på att 25 procent av fordonens plast ska återvinnas.

Europa har brist på många av de sällsynta jordartsmetaller som krävs för elektrifieringen av transportsystemet vilket betyder att återvinning ses som en nyckelfaktor för att minska blockets beroende av import.

Regleringen bygger på den nyligen överenskomna EU-batteriförordningen, som lägger fram strikta kriterier för insamling och återvinning av batterier, samt sätter upp mål för återvinning och återanvändning av de kritiska råvarorna som finns i batterierna.

ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles), en branschorganisation som representerar biltillverkare, varnade för att förslaget om det går igenom skulle öka regelbörden högst väsentligt. ACEA hävdar också att kraven på att återvinna 25 procent av fordonens plast blir svårt om branschen inte får ”grönt ljus” att nyttja innovativa tekniker som kemisk rening.

Företrädare för den gröna rörelsen är däremot kritiska till att förslaget innehåller få tröskelvärden för hur stor andel som ska återvinnas av olika fraktioner.

Förslaget kommer nu att gå till Europaparlamentet och EU:s medlemsländer för behandling innan det blir juridiskt bindande.

Källa: EU seeks to boost recyclability of cars at the end of the road – EURACTIV.com