Tåg i rörelseoskärpa

Ungern har tecknat ett avtal med Kina för att modernisera järnvägsförbindelsen mellan Budapest och Belgrad. Det är det första avtalet av detta slag mellan ett EU-land och Kina. Projektet syftar till att underlätta distributionen av varor som anländer till den kinesiskt ägda hamnen i Pireus (Aten).

Utrikeshandelsexperten Péter Goreczky pekar på att det finns manga järnvägslinjer i Öst- och Centraleuropa som är i behov av uppgradering. Han menar dock att det är svårt att se nyttan med just denna järnvägssträcka. Utifrån kinesisk synvinkel kan förbindelsen visserligen utgöra en pusselbit för att förbättra förbindelserna från den kinesiskt ägda hamnen i Pireus. Ännu finns dock inga planer för sträckan mellan Belgrad och Aten. Det finns dessutom flera andra hamnar med kinesiska intressen som redan har järnvägsanslutning.

Ungern bygger relationer till Kina

Ur Ungerns perspektiv har regeringen lagt ned mycket arbete med att bygga goda relationer med Kina under de senaste åren. I den ungerska regeringens retorik har Kina alltid återspeglats i en mycket positiv dager. Nu behövdes en konkret framgångshistoria för att visa att de goda förbindelserna med Kina bär frukt. Denna linje i Budapest och Belgrad har därför blivit ett flaggskeppsprojekt för regeringen

Källa: Euractiv.com