Foto:Mostphotos/Micke Ovesson


Sjöfarten protesterar mot planerna på att införliva sjöfartssektorn i EU:s handelssystem med utsläppsrätter (EU ETS). Sjöfartens utsläpp av koldioxid uppgick till totalt 3,7 procent av EU:s totala utsläpp år 2018.

World shipping group (WSG) där stora rederier som Maersk, Hapag-Lloyd and MSC ingår varnar för att globala ansträngningar att minska utsläppen kan hotas om sjöfarten tvingas in i EU ETS. WSG menar att den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) som sorterar under FN är en lämpligare aktör att hantera frågan. WSG pekar på risken att andra regionala organisationer inför sina egna regleringar och därmed skapar ett lapptäcke för den internationella sjöfarten att hantera.

Bedömare menar att förslaget att införliva sjöfarten i EU ETS har Kommissionens stöd och sannolikt kan passera parlamentet. I rådet kommer däremot förslaget möta starkt motstånd från stora sjöfartsnationer som Danmark, Cypern och Grekland.

Källa: Euractiv.com 


Styrmedel för sjöfartens klimatomställning

Denna promemoria om styrmedel för sjöfarten är en del av Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den...

Nya regler ska öka säkerheten för passagerarfärjor

Europeiska kommissionens har presenterat nya regler för att öka säkerheten på färjor. Förslaget syftar till att skydda...

Eldrivna fartyg och land- och laddström för sjöfarten utreds

Trafikanalys har fått två uppdrag av regeringen som handlar om en ökad elektrifiering inom sjöfarten. Ett uppdrag handlar om at...