""


Ett av världens största rederier, Maersk, har efterlyst åtgärder för att minska klimatpåverkan från sjöfarten. Rederiet uppger att de inledningsvis kommer att använda grön metanol och senare grön ammoniak för att nå sitt mål att bli koldioxidneutralt 2050.

Det danska rederiet har tittat på olika sätt att minska utsläppen under detta decennium och uppmanar näringen att agera med en nödvändig ”krisuppfattning” för att möta klimathotet. För Maersk innebär detta att inte använda övergångsbränslen som flytande naturgas (LNG), som visserligen är renare än den tungolja som traditionellt används i stora fartyg men som fortfarande är skadliga för miljön eftersom de är gjorda av fossil gas.

Maersk kommer först använda grön metanol som kan användas med mogen teknik. Grön metanol tillverkas av biomassaförgasning eller så kallad ”Power-to-X” där biogen koldioxid tillsätts till väte. På liknande sätt kan även grön ammoniak framställas genom att tillsätta kväve till väte.

Kostnaden för att producera gröna bränslen är dock för närvarande hög, vilket gör det svårt för gröna bränslen att konkurrera med de konventionella. Det skulle därför krävas någon form av styrmedel för att öka användningen av gröna bränslen.

Källa: Euractiv.com