""


Europeiska parlamentet har godkänt överenskommelsen med rådet om reviderade regler för tågresenärers rättigheter. Reglerna syftar till att ge passagerare möjligheten att få sina resor ombokade och att de får hjälp när det uppstår förseningar eller tåg ställs in. Dessutom ska det bli bättre tillgänglighet och assistans för personer med nedsatt rörlighet och fler cykelplatser ombord.

Vid förseningar på mer än en timme kan passagerare välja mellan att få pengarna tillbaka för biljetten, fortsätta sin resa eller ombokas på likvärdiga transportvillkor utan extra kostnad. Resenärerna kan själva boka en biljett med ett annat transportföretag och få ersättning för sina kostnader om järnvägsbolaget inom 100 minuter från den planerade avgångstiden inte erbjudit något ombokningsalternativ.

De nya reglerna förtydligar också vad som anses vara fall av force majeure, då järnvägsbolagen inte behöver betala ut ersättning vid förseningar eller inställda resor. Däremot är järnvägsföretagen skyldiga att erbjuda ombokning även vid force majeure och vid behov ska man även tillhandhålla mat och dryck och ersätta kostnader för inkvartering.

Med de nya reglerna behöver behov av assistans meddelas senast 24 timmar före avgång i stället för 48 timmar som gäller med nuvarande regler. Samtliga tåg ska vara utrustade med särskilda cykelplatser och cykelställ som ger plats åt minst fyra cyklar på ett tåg.

Reglerna träder i kraft 20 dagar efter det att de har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. De börjar gälla två år senare, med undantag för kraven på cykelplatser som börjar tillämpas fyra år efter det att förordningen har trätt i kraft.

Källa: Europaparlamentet