Utsläpp från båtskorsten


Europeiska kommissionens förslag att införliva sjöfarten i EU:s handelssystem med utsläppsrätter innehåller undantag för små och militära fartyg som skulle lämna miljontals ton koldioxidutsläpp oreglerade visar en rapport från den gröna icke-statliga organisationen Transport and Environment.

Europeiska kommissionen har föreslagit att sjöfarten ska inkluderas i EU:s handelssystem med utsläppsrätter från 2023 med en övergångsperiod på tre år. Förslaget exkluderar dock fartyg som understiger 5 000 bruttoton samt fiskebåtar och militära fartyg. Enligt Transport and Environment skulle det betyda att ungefär 20 procent av sjöfartens utsläpp i EU exkluderas från utsläppshandeln.

Kommissionen uppger att tröskeln 5 000 bruttoton syftar till att minska den administrativa bördan för företag, särskilt för små och medelstora företag, utan att äventyra målet att täcka den stora majoriteten av växthusgasutsläpp från sektorn. Dessutom är förslaget anpassat till de utsläpp som omfattas av en befintlig förordning om övervakning, rapportering och verifiering (MRV) av utsläpp från sjötransporter.

I rapporten från Transport and Environment föreslås att tröskeln åtminstone ska sänkas till 400 bruttoton och ta bort undantag för exempelvis fiskebåtar. För att minska den administrativa bördan kan det övervägas att undanta fartyg som släpper ut mindre än 1 000 ton koldioxid under ett år.

Källa: Transport and Environment, Euractiv.com


Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2022

Sjötrafiken minskade tydligt under pandemiåren med vissa tecken på en påbörjad återhämtning under 2021. Antalet fartygsanlöp i...

Förutsättningar och styrmedel för ökad elsjöfart

Det finns potential att öka elektrifieringen i svensk sjöfart. Inom ramen för ett regeringsuppdrag föreslår Trafikanalys nya...

Styrmedel för sjöfartens klimatomställning

Denna promemoria om styrmedel för sjöfarten är en del av Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den...