""


Kommissionen har identifierat att cybersäkerhet är en allt viktigare fråga för transportsektorn. Därför publiceras en verktygslåda med tips och rekommenderade metoder för att öka motståndskraften mot cyberattacker.

När ett av åtta europeiska företag har drabbats av cyberattacker under 2019 blir cybersäkerhet ett växande problem för företag. Ändå är många anställda fortfarande otillräckligt medvetna om riskerna, och deras handlingar - till exempel att öppna en icke-verifierad e-postbilaga - kan ibland oavsiktligt öppna dörren för angripare.

Mot denna bakgrund syftar Kommissionens ”verktyg för cybersäkerhet inom transportområdet” att bidra till ökad cybermedvetenhet och cyberhygien, med ett särskilt fokus på transportsektorn. Det adresserar transportorganisationer, oavsett storlek och verksamhetsområde.

Konkret innehåller verktygslådan grundläggande information om fyra hot som kan påverka transportorganisationer: spridning av skadlig programvara, förnekande av tjänst, obehörig åtkomst och stöld och manipulation av programvara. För vart och ett av dessa hot listar verktygslådan bra förmildrande metoder som är relevanta för all transportpersonal, oavsett yrke.

Källa: EU-kommissionen 

 


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...