Kommissionen publicerar verktygslåda för ökad cybersäkerhet inom transportområdet

""


Kommissionen har identifierat att cybersäkerhet är en allt viktigare fråga för transportsektorn. Därför publiceras en verktygslåda med tips och rekommenderade metoder för att öka motståndskraften mot cyberattacker.

När ett av åtta europeiska företag har drabbats av cyberattacker under 2019 blir cybersäkerhet ett växande problem för företag. Ändå är många anställda fortfarande otillräckligt medvetna om riskerna, och deras handlingar - till exempel att öppna en icke-verifierad e-postbilaga - kan ibland oavsiktligt öppna dörren för angripare.

Mot denna bakgrund syftar Kommissionens ”verktyg för cybersäkerhet inom transportområdet” att bidra till ökad cybermedvetenhet och cyberhygien, med ett särskilt fokus på transportsektorn. Det adresserar transportorganisationer, oavsett storlek och verksamhetsområde.

Konkret innehåller verktygslådan grundläggande information om fyra hot som kan påverka transportorganisationer: spridning av skadlig programvara, förnekande av tjänst, obehörig åtkomst och stöld och manipulation av programvara. För vart och ett av dessa hot listar verktygslådan bra förmildrande metoder som är relevanta för all transportpersonal, oavsett yrke.

Källa: EU-kommissionen 

 


Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...

Utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa


En ny utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting European Facility, CEF) som omfattar 7 miljarder Euro rikta...

Yttrande över förslag till ändring av EU ETS direktiv 2003/87/EG inklusive flyg, beslut (EU) 2015/1814 angående marknadsstabilitetsreserven och förordning (EU) 2015/757 angående MRV


Materialet som remissen omfattar är omfångsrikt och inte helt lättöverskådligt. Trafikanalys lyfter i remissvaret därför fram e...