Foto: Mostphotos

Havsmiljöskyddskommittén inom den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har godkänt att två nya områden i Arktis ska skyddas mot förorenande luftutsläpp från sjöfarten i enlighet med ett förslag från Norge och Kanada.

De nya utsläppskontrollområdena i Norska havet och kanadensiska arktiska vatten förväntas bidra till förbättrad luftkvalitet genom att minska utsläppen av svaveloxider, partiklar och kväveoxider från internationell sjöfart. Flera norska städer och tätortsområden i det nya utsläppskontrollområdet har för närvarande luftkvalitetsproblem gällande både partiklar och kväveoxider.

Den nya förordningen kommer sannolikt att antas under kommitténs nästa möte i oktober 2024 och kan träda i kraft i mars 2026.

Källa: New Arctic shipping emission control areas designated (endseurope.com)