Brexit kan orsaka störningar av tågtrafiken genom kanaltunneln

Foto:Mostphots/Mikael Månsson Lagström

 

En kommittérapport från brittiska underhuset lyfter fram att trafiken genom kanaltunnel hotas om Storbritannien och EU inte lyckas nå en överenskommelse. Storbritannien kan inte bara säga nej, utan behöver också bidra med konstruktiva förslag enligt rapportförfattarna. EU slipper inte heller undan kritik.

Europeiska Kommissionen önskar att ett fördrag ska bemyndiga tunnelmyndigheterna att tillämpa EU-lagstiftning på båda sidor om kanaltunneln och eventuella tvister ska hänskjutas till EG-domstolen. Att tvister ska avgöras av EG-domstolen är den mest svårsmälta delen utifrån brittisk utgångspunkt.

Ytterligare osäkerhet och förseningar gällande avtalet om kanaltunnel drabbar Eurostar som kör höghastighetståg genom kanaltunneln. Bolaget har redan begränsat sina avgångar till följd av de reserestriktioner som införts i Storbritannien, Frankrike och Belgien till följd av covid-19-pandemin. Den planerade fusionen med den fransk-belgiska tågoperatören Thalys uppges dock gå vidare som planerat nästa år.

Källa: Euractiv.com