Lastbil på landsväg FotoMostphotos

Europeiska kommission föreslår nya mål för minskade koldioxidutsläpp från nya tunga vägfordon från och med år 2030. För nya stadsbussar gäller att de ska vara utsläppsfria senast år 2030. Lastbilstillverkaren Volvo AB har framför kritik mot bristande samordning med likande förslag från kommissionen.

Lastbilar och bussar står för drygt 6 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser, och för mer än 25 procent av vägtransporternas utsläpp av växthusgaser. Kommissionen föreslår därför striktare utsläppsnormer för koldioxid för nästan alla typer av tunga transporter som certifieras för koldioxid (i jämförelse med 2019 års nivåer):

  • Utsläppsminskningar på 45 procent från och med 2030.
  • Utsläppsminskningar på 65 procent från och med 2035.
  • Utsläppsminskningar på 90 procent från och med 2040.

I tillägg till ovanstående föreslår kommissionen att alla nya stadsbussar ska vara utsläppsfria från och med år 2030.

Företrädare för lastbilstillverkaren Volvo AB har kritiserat kommissionen för att förslagen om Euro 7 respektive utsläppsnormerna för koldioxid inte är samordnade med varandra. De menar också att hårdare utsläppsnormer kommer att ta resurser från produktionen av nollutsläppsfordon och därmed bromsa övergången till elektrifiering. De menar att fokus snarare bör ligga på att öka produktionen av el- och vätgasfordon snarare än att göra det minskande antalet fordon med förbränningsmotorer renare.

Källa: Nollutsläppsmål för nya bussar och lastbilar 2030 (europa.eu)

Stricter EU truck rules will drive investment in combustion engine, warns Volvo – EURACTIV.com