Expertkommitté anser att Deutsche Bahn bör delas upp

"" Foto: Mostphotos

Tysklands regering måste bryta upp sin nationella järnvägsoperatör Deutsche Bahn för att motverka allvarliga kvalitetsbrister i järnvägssystemet enligt den tyska Monopolkommissionen*.

Tyskland privatiserade sitt nationella järnvägsbolag 1994 men Deutsche Bahn, dess arvtagare, ägs fortfarande i sin helhet av den tyska staten. Företaget har i praktiken i det närmaste monopol på långväga järnvägstjänster och äger all järnvägsinfrastruktur. Bakgrunden till Monopolkommissionens förslag är att stora delar av infrastrukturen är i dåligt skick, vilket bland annat resulterat i att var tredje tåg är försenat. 

Rapporten rekommenderar att man strukturellt separerar Deutsche Bahns infrastruktur från delarna som tillhandahåller järnvägstjänster för att säkerställa att infrastrukturen är optimerad för användning av ett bredare utbud av konkurrerande tågoperatörer. En ökad konkurrens mellan tågoperatörer väntas öka kvaliteten för konsumenterna.

Källa: Germany should break up ailing national railway company, experts say – EURACTIV.com

*Monopolkommissionen är en permanent oberoende expertkommitté som ger råd till den tyska regeringen och lagstiftaren inom områdena konkurrenspolitik, konkurrenslagstiftning och reglering.