Kina är kontroversiell ägare till vital infrastruktur i södra Europa

Lastning av container på fartyg

Frankrikes president Emanuel Macron anser att strategiskt viktig infrastruktur i alltför stor utsträckning har sålts till kinesiska intressen. Det råder dock delade meningar om huruvida den ökade kinesiska närvaron utgör något strategiskt hot.

Enligt Macron har den ekonomiska och finansiella krisen pressat flera stater att privatisera samhällsviktig infrastruktur som därefter sålts till kinesiska intressen i brist på europeiska alternativ.

Det stämmer att under den grekiska krisen pressades Grekland av EU och IMF att exempelvis sälja hamnen i Piraeus till Kina. Dessutom äger kinesiska företag eller har majoritetsandelar i hamnar i Rumänien och Spanien. När det gäller luftfart har kinesiska företag köpt flygplatser i Frankfurt (Hahn), Tirana och Aten (Hellinikon).

Kinesiska investeringar ökar i Europa

Enligt James Moran från brysselbaserade tankesmedjan CEPS råder det ingen tvekan om att EU måste vara försiktig med investeringar som kan ha en negativ inverkan på dess kontroll över strategiska tillgångar och inre säkerhet. Samtidigt konstateras att även om de kinesiska investeringarna i Europa ökat under senare år är de fortfarande små i jämförelse med investeringar från USA, Kanada och Japan.

Källa: Euractiv.com