Norsk koldioxidlagring får ekonomiskt stöd av näringslivet

""

Några av Europas största företag har beslutat att stödja ett norskt försök med koldioxidlagring under havet.

Metallproducenten ArcelorMittal och Heidelberg cement har beslutat att tillsammans med fem andra företag stödja det norska koldioxidlagringsprojektet Northern Lights. Tillkännagivandet kom vid en konferens om koldioxidlagring där Norges regering och Kommissionen stod som värdar. Förhoppningen är att stödet från näringslivet kommer att medföra att flera länders regeringar kommer att stödja projektet finansiellt.

Bakom Northern Lights står Equinor (tidigare Statoil) som tillsammans med sina partners Shell och Total hoppas bli världens första gränsöverskridande koldioxidlagringsprojekt med koppling till Belgien och eventuellt Tyskland.

Koldioxidlagring är dyrt. En uppskattning visar att det åtminstone kommer att kosta en miljard Euro att få en fullskalig anläggning på plats. För närvarande uppskattas kostnaden till omkring 100 Euro per ton minskning av koldioxid. Det kan jämföras priset inom EU:s handelssystem på cirka 25 Euro. Det stora gapet har gjort det svårt att finna investerare till koldioxidlagringsprojekt.

Planen är att fånga koldioxiden vid källan såsom stålverk och cementfabriker och transportera den med båt till lagringsplatser under havsbottnen.

Källa Euractiv.com 


Uppdrag om styrmedel för transportsektorn


Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa...

Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...

Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...