Norsk koldioxidlagring får ekonomiskt stöd av näringslivet

""

Några av Europas största företag har beslutat att stödja ett norskt försök med koldioxidlagring under havet.

Metallproducenten ArcelorMittal och Heidelberg cement har beslutat att tillsammans med fem andra företag stödja det norska koldioxidlagringsprojektet Northern Lights. Tillkännagivandet kom vid en konferens om koldioxidlagring där Norges regering och Kommissionen stod som värdar. Förhoppningen är att stödet från näringslivet kommer att medföra att flera länders regeringar kommer att stödja projektet finansiellt.

Bakom Northern Lights står Equinor (tidigare Statoil) som tillsammans med sina partners Shell och Total hoppas bli världens första gränsöverskridande koldioxidlagringsprojekt med koppling till Belgien och eventuellt Tyskland.

En miljard Euro för fullskalig anläggning

Koldioxidlagring är dyrt. En uppskattning visar att det åtminstone kommer att kosta en miljard Euro att få en fullskalig anläggning på plats. För närvarande uppskattas kostnaden till omkring 100 Euro per ton minskning av koldioxid. Det kan jämföras priset inom EU:s handelssystem på cirka 25 Euro. Det stora gapet har gjort det svårt att finna investerare till koldioxidlagringsprojekt.

Planen är att fånga koldioxiden vid källan såsom stålverk och cementfabriker och transportera den med båt till lagringsplatser under havsbottnen.

Källa Euractiv.com