EU:s biodrivmedelspolicy saknar långsiktighet

Foto: Mostphotos

Europeiska revisionsrätten konstaterar i en analys att EU:s komplexa policy för biobränslen saknar långsiktiga perspektiv och riskerar att undergräva unionens mål för utsläpp av koldioxid.

I en rapport varnar Europeiska revisionsrätten för att framtiden för biodrivmedlen är osäker och kantad av fallgropar. Ryckigheten i EU:s biobränslepolitik har påverkat investerarnas förtroende, och rapporten konstaterar att "bristen på politisk förutsägbarhet kan öka riskerna för privata investeringar och minska sektorns attraktionskraft".

I rapporten ifrågasätts också påståendet att ökad användning av biobränsle bidrar till att öka unionens energioberoende. Rapporten pekar exempelvis på Finland där 90 procent av de biobränslen som förbrukades använde biomassa som importerats utifrån EU.

Vidare konstateras att det finns ett stort glapp mellan målsättningar om användning av biodrivmedel och mängden som produceras i unionen. Ett exempel på detta är att de krav på inblandning av hållbara flygbränslen, inklusive biodrivmedel, år 2030 uppgår till 2,76 miljoner ton oljeekvivalenter samtidigt som EU:s potentiella produktionskapacitet knappt uppgår till en tiondel av denna volym.

Källa: EU is ‘driving without a map’ on biofuels policy, auditors find – EURACTIV.com