Foto: Mostphotos/Eugene Nekrasov


Covid-19 har haft stor påverkan på både turism och persontransporter. En rapport beställd av Europaparlamentets utskott för transport och turism ger flera rekommendationer för hur ”öppnandet” efter pandemin ska genomföras.

Arbets- och inköpsresorna har förändrat karaktär under pandemin med ökning av gång, cykling, bilresor och e-handel på bekostnad av kollektivtrafiken. De långväga resorna minskade drastiskt. Däremot har påverkan på godstransporter varit betydligt mindre omfattade.

Rekommendationerna inkluderar åtgärder för att underlätta ett aktivt resande, som exempelvis promenader och cykling, i stadsplanering, arbetets organisering och transportsportplanering. EU rekommenderas främja samordnade protokoll för hälsa och säkerhet i transportsystemet och inom turismen. EU uppmanas även ge finansiellt stöd för att skydda arbetstillfällen och arbetskraft i framförallt små och medelstora företag.

Källa: EU-parlamentet 

 


Regeringsinitiativ med relevans för klimatplansuppdraget


Trafikanalys har, inför regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan, i uppdrag att ta fram underlag med analyser och...

Ny studie om omlastningsmöjligheter för intermodala transporter


Europeiska kommissionen har publicerat en studie som analyserar olika omlastningsmöjligheter för att åstadkomma konkurrenskraft...

EU-utskott stödjer förslag om social klimatfond


Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet stödjer Europeiska kommissionens förslag att skapa en fo...