Foto: Mostphotos/Eugene Nekrasov


Covid-19 har haft stor påverkan på både turism och persontransporter. En rapport beställd av Europaparlamentets utskott för transport och turism ger flera rekommendationer för hur ”öppnandet” efter pandemin ska genomföras.

Arbets- och inköpsresorna har förändrat karaktär under pandemin med ökning av gång, cykling, bilresor och e-handel på bekostnad av kollektivtrafiken. De långväga resorna minskade drastiskt. Däremot har påverkan på godstransporter varit betydligt mindre omfattade.

Rekommendationerna inkluderar åtgärder för att underlätta ett aktivt resande, som exempelvis promenader och cykling, i stadsplanering, arbetets organisering och transportsportplanering. EU rekommenderas främja samordnade protokoll för hälsa och säkerhet i transportsystemet och inom turismen. EU uppmanas även ge finansiellt stöd för att skydda arbetstillfällen och arbetskraft i framförallt små och medelstora företag.

Källa: EU-parlamentet 

 


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...