Foto: Mostphotos/Eugene Nekrasov


Covid-19 har haft stor påverkan på både turism och persontransporter. En rapport beställd av Europaparlamentets utskott för transport och turism ger flera rekommendationer för hur ”öppnandet” efter pandemin ska genomföras.

Arbets- och inköpsresorna har förändrat karaktär under pandemin med ökning av gång, cykling, bilresor och e-handel på bekostnad av kollektivtrafiken. De långväga resorna minskade drastiskt. Däremot har påverkan på godstransporter varit betydligt mindre omfattade.

Rekommendationerna inkluderar åtgärder för att underlätta ett aktivt resande, som exempelvis promenader och cykling, i stadsplanering, arbetets organisering och transportsportplanering. EU rekommenderas främja samordnade protokoll för hälsa och säkerhet i transportsystemet och inom turismen. EU uppmanas även ge finansiellt stöd för att skydda arbetstillfällen och arbetskraft i framförallt små och medelstora företag.

Källa: EU-parlamentet 

 


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...