Hur bör turismen och transportsystemet återstartas?

Foto: Mostphotos/Eugene Nekrasov


Covid-19 har haft stor påverkan på både turism och persontransporter. En rapport beställd av Europaparlamentets utskott för transport och turism ger flera rekommendationer för hur ”öppnandet” efter pandemin ska genomföras.

Arbets- och inköpsresorna har förändrat karaktär under pandemin med ökning av gång, cykling, bilresor och e-handel på bekostnad av kollektivtrafiken. De långväga resorna minskade drastiskt. Däremot har påverkan på godstransporter varit betydligt mindre omfattade.

Rekommendationerna inkluderar åtgärder för att underlätta ett aktivt resande, som exempelvis promenader och cykling, i stadsplanering, arbetets organisering och transportsportplanering. EU rekommenderas främja samordnade protokoll för hälsa och säkerhet i transportsystemet och inom turismen. EU uppmanas även ge finansiellt stöd för att skydda arbetstillfällen och arbetskraft i framförallt små och medelstora företag.

Källa: EU-parlamentet 

 


Uppdrag om styrmedel för transportsektorn


Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa...

Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...

Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...