""


Europeiska kommissionen har fastslagit att Daimler, BMW och Volkswagen-koncernen brutit mot EU:s antitrustregler genom att samarbeta om teknisk utveckling gällande avgasrening för dieselbilar. Kommissionen har utdömt böter på 875 189 000 Euro. Daimler ska inte betala böter då de avslöjade kartellen. Samtliga parter har erkänt sitt deltagande i kartellen.

De inblandade biltillverkarna höll regelbundna tekniska möten för att diskutera utvecklingen av selektiv katalytisk reduktion för att eliminera skadliga kväveoxid (NOx)-emissioner från dieselbilar genom att tillsätta urea. Biltillverkarna samarbetade över fem år för att undvika konkurrens om rening som går utöver vad som krävs enligt lagen trots att relevant teknik fanns tillgänglig.

Källa: EU-kommissionen 


En miljon laddbara personbilar 2025


År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var fem...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 


De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...

Webbinarium - Vägfordonens utveckling – nuläge och prognos till 2025


Var i landet finns de eldrivna vägfordonen, och hur kommer den svenska vägfordonsflottan att utveckla sig under de kommande tre...