Biltillverkare bötfälls för att begränsat konkurrensen av utsläppsrening av dieselbilar

""


Europeiska kommissionen har fastslagit att Daimler, BMW och Volkswagen-koncernen brutit mot EU:s antitrustregler genom att samarbeta om teknisk utveckling gällande avgasrening för dieselbilar. Kommissionen har utdömt böter på 875 189 000 Euro. Daimler ska inte betala böter då de avslöjade kartellen. Samtliga parter har erkänt sitt deltagande i kartellen.

De inblandade biltillverkarna höll regelbundna tekniska möten för att diskutera utvecklingen av selektiv katalytisk reduktion för att eliminera skadliga kväveoxid (NOx)-emissioner från dieselbilar genom att tillsätta urea. Biltillverkarna samarbetade över fem år för att undvika konkurrens om rening som går utöver vad som krävs enligt lagen trots att relevant teknik fanns tillgänglig.

Källa: EU-kommissionen