""


Europeiska kommissionen har fastslagit att Daimler, BMW och Volkswagen-koncernen brutit mot EU:s antitrustregler genom att samarbeta om teknisk utveckling gällande avgasrening för dieselbilar. Kommissionen har utdömt böter på 875 189 000 Euro. Daimler ska inte betala böter då de avslöjade kartellen. Samtliga parter har erkänt sitt deltagande i kartellen.

De inblandade biltillverkarna höll regelbundna tekniska möten för att diskutera utvecklingen av selektiv katalytisk reduktion för att eliminera skadliga kväveoxid (NOx)-emissioner från dieselbilar genom att tillsätta urea. Biltillverkarna samarbetade över fem år för att undvika konkurrens om rening som går utöver vad som krävs enligt lagen trots att relevant teknik fanns tillgänglig.

Källa: EU-kommissionen 


Minskar vägtrafiken när bränslet blir dyrare?

Vägtrafikens omfattning på statligt vägnät har varit relativt oförändrad under 2022, trots bränslepriser som varit upp till 70...

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian ”Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen”

Lika enkelt att ladda elbil som att tanka bensinbil i framtiden?

Europeiska parlamentet vill förenkla laddning av elfordon genom att göra betalterminaler för kredit- och betalkort obligatorisk...