Överträdelseförfarande mot Sverige angående införlivningen av fjärde järnvägspaketet

Räls Foto: Mostphotos

Europeiska kommissionen uppmanar Sverige att fullt ut införliva nya regler i fjärde järnvägspaketet.

Enligt EU-fördragen kan kommissionen inledda överträdelseförfaranden mot EU-länder som inte genomför EU-lagstiftningen. Kommissionen kan själv upptäcka överträdelser eller få in klagomål från privatpersoner, företag eller andra berörda.

Kommissionen har skickat ett motiverat yttrande till Sverige (INFR (2020)0558 och INFR(2020)0559) angående landets underlåtenhet att meddela kommissionen om genomförandeåtgärder för järnvägsdriftskompatibilitet och järnvägssäkerhetsregler enligt direktiv (EU) 2016/797 och direktiv (EU) 2016/798. Direktiven är en del av den tekniska pelaren i det fjärde järnvägspaketet som bland annat syftar till att förenkla regelverket genom att eliminera onödiga nationella tekniska och operativa hinder för att säkerställa smidig järnvägstrafik över hela unionen. Sverige har nu två månader på sig att svara och vidta nödvändiga åtgärder. I annat fall kan kommissionen hänskjuta ärendet till Europeiska unionens domstol.

 

Källa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_22_2548