Elbil laddar


Även om elfordon väntas minska utsläppen av växthusgasutsläpp avsevärt har de i batterierna en miljöskadlig baksida. Därför arbetas nu med en batteriförordning som kan komma omfatta åtgärder som förbättrad märkning för att göra batteriets miljöpåverkan mer transparant, högre mål för återvinning och särskilda krav gällande utvinningen av råvaror till batterierna. Miljöministrarna inom unionen är överens om en allmän riktlinje som baserats på ett franskt förslag.

Minst 30 miljoner elfordon med nollutsläpp förväntas rulla på EU:s vägar fram till år 2030. Det förväntas minska växthusgasutsläppen avsevärt, men det visar också vikten av att förbättra batteriernas miljöprestanda.

Miljöministrarnas allmänna inriktning innebär att nyckelelement från kommissionens förslag ligger fast: Utökat producentansvar gällande bland annat återvinning, förstärkning av skyldigheten för batteritillverkare att bland annat motverka kränkningar av mänskliga rättigheter vid utvinningen av råvaror och införande av ett batteripass (elektroniskt utbytessystem för batteriinformation) för varje industribatteri och elbilsbatteri som släpps ut på marknaden.

Nu återstår förhandlingar mellan rådet och parlamentet om regleringens slutliga utformning.

Källa: Euractiv.com och Europaparlamentet

 


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...